Win-win med ny biogasanläggning

Nu slår vi ytterligare ett slag för mer förnybar energi från biogas. I mars påbörjade vi bygget av en ny biogasanläggning i Danmark, där vi kommer att ta tillvara spill och rester från de globala bioteknikföretagen Novo Nordisk och Novozymes fabriker för att producera biogas. Smidigt för företagen, bra för klimatet – och tillräckligt med biogas för att förse runt 5 000 hushåll med energi.