Vi är certifierade enligt REDcert!

Visste du att delar av vår biogas är certifierade enligt REDcert? Det innebär att vi har klarat en oberoende kvalitetsgranskning. Vår certifierade biogas går att spåra hela vägen tillbaka till sitt ursprung, skadar inte områden med rik biologisk mångfald och håller sig inom gränserna för utsläpp av växthusgaser. Det är vi stolta över!