Biogas - fördelar, trender och framtiden

Vi ställde tre frågor om biogas till vår produktchef Lars Olsson. läs mer nedan.

Lars Olsson, produktchef, Ørsted.
Lars Olsson, produktchef, Ørsted.
Vilka är de främsta fördelarna med biogas?

– Den viktigaste fördelen är att biogas är en förnybar energikälla som är lätt att ställa om till, infrastrukturen finns redan på plats via gasnätet i sydvästra Sverige. En naturgasanvändare kan på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt ställa om till biogas. Biogas är flexibelt, användaren kan själv välja i vilken hastighet de vill genomföra konverteringen. Framförallt större industriföretag väljer att genomföra konverteringen successivt. Restprodukterna från biogasproduktionen, rötresterna, kan även användas som gödningsmedel. Det bidrar till att man sluter kretsloppet.
 

Hur ser trenden ut vad gäller utvecklingen inom biogas?

– För ett par år sedan betraktades biogas främst som ett fordonsbränsle. Så småningom började många kommunala bolag konvertera sin naturgasförbrukning till biogas i sina fastigheter. Nu är trenden att allt fler industriföretag väljer att konvertera till biogas. De konverterar antingen hela produktionen eller konverterar en produktlinje i taget. Den främsta drivkraften bakom att industrin har börjat använda sig av biogas mer är den övergripande hållbarhetstrenden i samhället.

 Hur ser du på den framtida utvecklingen?

– Vår vision är en värld som helt och hållet försörjs med förnybar energi och vi tror att biogas är en av de energikällor som kommer att användas mer framöver. Biogas kommer att växa, få ett bredare användningsområde och allt fler branscher som använder naturgas kommer i framtiden att övergå till biogas. För att underlätta omställningen för kunder och producenter krävs tydliga, förutsägbara och långsiktiga regelverk, vilket saknas idag.