Sverige visar vägen för förnybart

Vad krävs för att förnybar energi ska bli det självklara valet för företag? Att grön energi blir billigare än svart, och att fler företag ser affärsvärdet i förnybart – en omställning Sverige kan leda, menar Carolina Wistén, VD på Ørsted.
Carolina Wistén, vd för Ørsted, tidigare DONG Energy, tror att svenska företag tar täten i den förnybara energitransformationen.
Carolina Wistén, vd för Ørsted, tidigare DONG Energy, tror att svenska företag tar täten i den förnybara energitransformationen.
Värdet av att driva sin verksamhet med förnybar energi blir tydligare för allt fler företag. Kunderna har blivit mer miljömedvetna, ställer högre krav och efterfrågar i större utsträckning klimatvänliga alternativ. I Sverige är detta tydligt, inte minst när det kommer till bränslen som gas.
Det menar Carolina Wistén, vd på energibolaget Ørsted.
– Sverige är ett av de nordeuropeiska länder som kommit längst med målsättningen att bli fossilfria, framför allt vad gäller grön el och skiftet från olja till naturgas och vidare även till biogas. Jag tror att vi kan visa vägen och inspirera andra länder i energitransformationen, men då krävs det att fler svenska företag ser affärsvärdet i att välja förnybara bränslen.
 
Stora investeringar i förnybart
Ørsted, som tidigare hette DONG Energy, är en av Nordeuropas största energikoncerner och en marknadsledande leverantör av biogas till svenska företag. För att hjälpa företag att möta den ökande efterfrågan på hållbart producerade varor och tjänster gör Ørsted stora investeringar i förnybara bränslen. På 10 år har koncernen bland annat halverat sina egna koldioxidutsläpp och minskat sin kolanvändning globalt med 73 procent. Den 6 november i år valde man att byta namn till Ørsted som ett led i den gröna omvandlingen.
Nu driver man skiftet från naturgas till biogas i Sverige genom att göra det enkelt för företag att välja förnybart.
– På politisk nivå finns det en tydlig målsättning om att Sveriges energisystem ska baseras på 100 procent förnybar energi, men hur vi ska komma dit är inte lika tydligt. Det behövs mer konkreta riktlinjer för hur vi praktiskt når målen, inte minst för näringslivet, säger Carolina Wistén.

“Svenska företag modiga”

Enligt Carolina Wistén ligger emellertid svenska företag i framkant, vilket tyder på att Sverige kan bli ett föregångsland inom förnybar energi även inom klimatneutral gas som biogas.
– Svenska företag har en långtgående hållbarhetsagenda och är modiga i sådana här frågor. Vi tittar nu på hur vi bäst kan bidra till den utvecklingen. Det är bara tillsammans vi kan nå visionen om en värld som helt drivs av grön energi, säger hon.