Strategisk omvandling med fokus på förnybar energi

Vi har inlett en process med det yttersta målet att avyttra affärsområdet Olja och Gas som en del av vår strategiska omvandling till att bli ledande inom förnybar energi. 
Här följer information och förtydligande gällande vårt senaste tillkännagivande rörande affärsområdet Olja och Gas på DONG Energy. 
 
Den 26 oktober offentliggjordes det att vi undersökte olika strategiska alternativ gällande framtiden för vårt affärsområde Olja och Gas, där vår uppströmsverksamhet, dvs utvinning av olja och gas hanteras. Tisdagen den 8 november meddelade vi också att vi nu har beslutat att inleda en process med det yttersta målet att avyttra ovan nämnda affärsområde som en del av vår strategiska omvandling till att bli ledande inom förnybar energi. Ingen tidsplan har fastställts för genomförandet i nuläget.
 
Avyttrandet av affärsområdet Olja och Gas kommer inte att påverka vår B2B verksamhet i Sverige och vi står fast vid att fortsätta att växa inom energiförsörjningen gällande leverans av naturgas och biogas till B2B marknaden i Sverige. Beslutet förändrar inte vårt åtagande att leverera i enlighet med det leveransavtal vi har med dig som företag.
 
Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller vill diskutera saken vidare.