Stora förändringar på dansk-svenska gasmarknaden

Den danska gasplattformen Tyra som i dag förser Sverige med naturgas kommer att stängas för renovering från och med december 2019. Det innebär att Sverige kan behöva importera gas från andra håll, vilket kan påverka gasmarknaden de närmsta åren framöver.
Gasplattformen Tyra i danska Nordsjön, som står för 90 procent av Danmarks gasproduktion och leveransen av naturgas till det svenska gasnätet, har sjunkit drygt fem meter under de senaste 30 åren på grund av sättningar i kalkstenen i bottnen. 
 
Det har därför diskuterats om man ska avveckla anläggningen, alternativt riva och bygga om den, vilket skulle kräva stora ekonomiska investeringar. 
 
Maersk Oil som huvudsakligen driver plattformen har tagit fram en plan för ombyggnationen och ansökt om att betala mindre skatt för verksamheten. I slutet av mars meddelade man att danska staten beviljat skattelättnader fram till år 2025 – ett incitament för att satsa på att bygga om och driva plattformen vidare. Maersk Oil har också via ett pressmeddelande offentliggjort deras planer.
 
Så hur kommer detta att märkas i Sverige?
 
Begränsad tillgång på dansk naturgas i Sverige
Mellan december 2019 och mars 2022 kommer produktionen av dansk gas att begränsas. Tillförseln av gas kommer att hållas intakt då gasen istället importeras från Tyskland i kombination med danska gaslager. Mer information från Energinet.dk finner du här
 
Vi på DONG Energy vill säkerställa att vi aktivt följer planerna rörande Tyra och håller dig uppdaterad om läget på gasmarknaden framöver. 
 
Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta din kontaktperson på DONG Energy, eller ringa oss på 040-627 07 50.