Ostadigt väder får gaspriset att åka berg-och-dalbana

När vädret för ett par veckor sedan blev kallare steg priset på gas, kol och olja och låg kvar på den nivån i någon vecka. När vädret blev varmare gick priserna ner igen. Långdragna regeringsförhandlingar i Tyskland har inte påverkat gaspriset nämnvärt, men nu ser kallare väder ut att tvinga upp gaspriset på nytt.
Jämfört med hur mycket priset på kol och olja stigit på sistone har gaspriset stått relativt stilla. Det beror på den goda tillgången på gas just nu, med stora flöden från både Ryssland och Norge. Gaslagren har också fyllts på väl under sommaren. Om läget förändras kan dock gas ha lite att ta igen prismässigt i förhållande till kol och olja.

Kallare väder kan tvinga upp gaspriset
Under vintern är vädret den faktor som påverkar gaspriset allra mest, då det kan orsaka plötsliga förändringar i förbrukningen. En kall början på vintern, vilket det ser ut att bli i år, innebär större uttag från gaslagren och ökad risk för gasbrist senare under säsongen. Detta pressar nu gaspriserna uppåt, men vädret behöver vara fortsatt kallt för att rättfärdiga högre nivåer. Om prognosen skulle visa mildare väder kan priset sjunka både snabbt och rejält. 

Omvärldsfaktorer att bevaka
Sammanbrottet i de tyska regeringsförhandlingarna hade kunnat påverka gaspriset, men har hittills inte spelat någon avgörande roll. Andra faktorer med stark påverkan är kol- och oljepriserna. På OPEC-mötet beslutades om en förlängning av produktionsbegränsningarna för olja, men detta ansågs redan vara inprisat på marknaden och gav inga direkta priseffekter. Vi kan också notera att signalerna om stigande oljepriser börjar återspeglas i borrningen i USA. Vi har sett en ökad aktivitet under de senaste veckorna, vilket skulle kunna tyda på att man fortsätter att öka produktionen. Detta borde sätta gränser för hur högt oljepriserna kan nå.
I Frankrike har man under de senaste veckorna återstartat flera kärnkraftverk. Planen är att starta upp ännu fler, men vi bedömer detta som osäkert. Gasmarknaden har dock inte påverkats nämnvärt av detta, utan fokuserar primärt på vädret just nu.