Nu blir vi ännu grönare - vi säljer av vår olje- och gasverksamhet

För att nå våra högt satta klimatmål och ligga i framkant har vi härmed beslutat att sälja vårt affärsområde Oil & Gas till brittiska INEOS. Det innebär att det affärsområde där olja och naturgas utvinns, kommer att avyttras. 
Inom koncernen arbetar vi hängivet med att leda energitransformationen från fossil till förnybar energi. Här i Sverige levererar vi naturgas och biogas, och internationellt levererar vi även energi och el från bland annat olja, vindkraft och biomassa.

För att nå våra högt satta klimatmål och ligga i framkant har vi därmed beslutat att sälja vårt affärsområde Oil & Gas till brittiska INEOS. Det innebär att det affärsområde där olja och naturgas utvinns, kommer att avyttras. 

Framöver kommer vi fortsätta att fokusera på förnybara energikällor. 

Vad betyder det för dig som kund hos DONG Energy Sverige?
Vi kommer fortsätta att leverera naturgas och biogas till våra kunder till konkurrenskraftiga priser. Redan i dag kommer den gas som levereras i Sverige från olika källor som köps in via de internationella energibörserna. 

Försäljningen av affärsområdet Oil & Gas påverkar därmed inte dig som kund, och förändrar inte vårt åtagande att leverera i enlighet med det leveransavtal vi har med dig som företag.

Så tack för att du är kund hos oss! Tillsammans fortsätter vi resan från fossil till förnybar energi – för klimatet och för vår gemensamma framtid.