Mild vinter ger stabila gaspriser

Den senaste tidens milda väder i Europa gör att gaspriserna ligger förhållandevis stilla. Det finns dock risk för en ny köldperiod inom kort, vilket kan driva upp priserna på gas – särskilt eftersom lagernivåerna i Europa just nu är låga.
I januari upplevde större delen av Europa en köldknäpp som drev upp spotpriserna på gas. Den senaste veckan har dock väderprognoserna återigen signalerat mildare temperaturer, vilket gör att gaspriserna för närvarande är stabila. Kolpriset har ökat något, men på kort sikt ser detta inte ut att få någon effekt på gasmarknaden, även om de två har en tendens att påverka varandra.
 
Låga gasnivåer och oberäkneligt väder
Något som däremot påverkar gasmarknaden är de låga nivåerna i de europeiska gaslagren. Bland annat har Storbritannien meddelat att man fortfarande har nedsatt kapacitet i sitt största gaslager Rough på grund av underhållsarbete. 
 
Att gastillgångarna är begränsade innebär att prisläget är särskilt känsligt för om vädret skulle slå om till kallare temperaturer. Därför kan priserna snabbt börja röra sig uppåt vid en ny köldknäpp, vilket det är störst risk för vid den här tiden på året – återstoden av februari, mars och april.
 
Mer flytande naturgas till Europa

Under 2016 levererades väldigt lite LNG, flytande naturgas, till Europa. De närmaste åren ser vi att den globala kapaciteten och produktionen av LNG kommer att byggas ut. I och med det kommer troligen mer LNG att skeppas till Europa, vilket innebär att vi kommer att ha högre lagernivåer kanske redan inför nästa vinter.
 
Tills vidare beror prisutvecklingen på gas den närmaste tiden till stor del på eventuella väderomslag.