Filmen där du är regissör: Ny interaktiv film ger hopp om vår planets framtid

”Nu är grön energi billigare än svart” är budskapet i ”Home” – en ny interaktiv film från Ørsted. Genom att ge användarna möjlighet att göra sin egen film och påverka handlingen får de perspektiv på hur klimatförändringarna påverkar dem.

Resultatet är en rättfram och personlig skildring av hur användningen av fossila bränslen i energiproduktionen skadar vår planet med direkt påverkan på människors liv och hem över hela världen.

Istället för att sluta i kris och uppgivenhet som så många andra samtida skildringar av våra klimatförhållanden, har den här filmen ett upplyftande budskap: Idag står vi inför en historisk möjlighet att genomföra övergången från svart till grön energi och bidra till att skydda vår planet från klimatförändringarnas effekter.

Så här uttalade sig vår CEO Henrik Poulsen om den personliga klimatfilmen: ”Vi befinner oss i en brytpunkt. Grön energi har blivit billigare än svart. Detta borde inge hopp om att vi faktiskt kan bekämpa klimatförändringarna. För första gången i historien går det verkligen att skapa en värld där all energiförbrukning är grön. Vi vill därför uppmana alla att sprida denna personliga film om klimatförändringarna och budskapet om att det inte längre finns någon anledning att inte påskynda den här livsviktiga omvandlingen.”
Interactive experience - home sandbags
Extrema väderförhållanden
Klimatförändringarna har allvarliga konsekvenser för vår planet. Skogsbränder, svår torka, omfattande översvämningar och orkaner som Irma, Harvey, Maria samt andra väderrelaterade naturkatastrofer blir allt vanligare och allvarligare. Dessa naturkatastrofer har förstört miljoner hem för människor världen över. Vi måste se över hur vi producerar vår energi för att säkerställa att vi inte förstör fler liv och hem på grund av extrema väderförhållanden.

Hopp inför framtiden
De senaste åren har grön energi som baseras på solceller och vindkraft både på land och till havs, blivit billigare än kolkraft. Detta har röjt undan ett betydande hinder i strävandet efter en värld där all energiförbrukning är grön.
 
Interactive experience - home
Home: Vad betyder hem för dig?
Filmen har getts det anspråkslösa namnet ”Home” och har skapats av regissören och Emmypristagaren Ben Tricklebank. I inledningen uppmanas användarna att fylla i tre ofullständiga meningar om vad deras hem betyder för dem. Svaren genererar sedan en personlig film som användarna kan relatera till och inspireras av.

Berättelsen återges nämligen på ett annorlunda sätt än för tidigare klimatkampanjer. Istället för att skildra hur klimatförändringarna påverkar planeten på makronivå går filmen ett steg längre och tar med sig skadeverkningarna in i användarens eget hem. Filmen går rakt på sak och visar hur klimatförändringarna kommer att påverka såväl dem som deras nära och kära om vi inte byter svart energi mot grön. Budskapet är en rättfram uppmaning till användarna att agera.
 
Från svart till grönt
Ørsted har under de senaste årtiondena gått igenom en anmärkningsvärd omvandling från svart till grön energi. Tack vare våra beslut att stoppa kolanvändningen, oljeförsäljningen och gasproduktionen samt bygga världens största vindkraftpark till havs är vi idag djupt engagerade inom grön energi. Under de senaste sex åren har Ørsted bidragit till att minska kostnaderna för vindenergi till havs med 63 % och fram till 2023 kommer vi att ha minskat våra kolutsläpp med 96 % jämfört med 2006.

Delta i diskussionerna på sociala medier: #takegreenaction