Gaspriserna faller men OPEC-möte kan förändra prisläget

De senaste veckorna har prisutvecklingen på gas följt nedgången i pris på olja och kol. I slutet på maj sammanträder dock OPEC-länderna för att fatta beslut som kan få stor effekt på gaspriset framöver.
För första gången på ett bra tag har prisutvecklingen på olja haft stor påverkan på gaspriset. Förra veckan föll oljepriset med hela 2,5 dollar per fat, och hamnade på under 50 dollar per fat för första gången sedan november förra året. Det i sin tur fick effekt på gaspriset, som föll enligt samma kurva.
 
Att tillgångarna på gas just nu är goda bidrar också till att hålla nere gaspriset.
 
Anledningen till att oljepriset sjönk var bland annat att USA presenterade nya siffor som visar en ökad amerikansk oljeproduktion. Det kompenserar delvis för den begränsning av oljeproduktionen som OPEC-länderna enades om i vintras. 
 
Men begränsningen gäller bara första halvan av 2017. Den 25 maj kommer OPEC-länderna att träffas igen för att fatta beslut om huruvida man ska förlänga begränsningen även resten av året eller inte. Beslutet om oljeproduktionen kommer att påverka gaspriset framöver, oavsett vad man kommer fram till.
 
OPEC vs. USA – oljebeslut kan vända pristrenden
I dagsläget förväntar sig marknaden att begränsningen förlängs. Alternativet skulle vara att man öppnade kranarna igen, vilket historiskt sett lett till kraftiga fall i oljepriset. 
 
Samtidigt vill OPEC-länderna inte tappa marknadsandelar till USA utan att se priserna stiga. Det återstår därför att se vad OPEC-länderna beslutar den 25 maj, innan det går att säga något om prisutvecklingen på gas till följd av begränsningen i oljeproduktionen.