"Gas är en nyckel i den gröna energiomställningen"

Ørsteds vision är en värld som försörjs enbart med grön energi. Men skiftet till förnybara energikällor måste ske på ett säkert och stabilt sätt, säger Carolina Wistén, VD för Ørsted.
Allt fler företag ser värdet i att driva sin verksamhet med förnybar energi. Kunderna blir allt mer miljömedvetna och efterfrågar klimatvänliga alternativ. På politisk nivå finns det också tydliga målsättningar kring att energisystemet ska vara baserat på förnybara energikällor inom en greppbar framtid. Men utmaningarna är många, och alla lösningar är inte på plats. Hur kan vi minimera negativa ekonomiska effekter? Hur kan vi se till att infrastruktur inte blir en kostsam belastning? Hur kan vi hantera de förnybara energikällornas ojämna produktion?

Gas får en allt starkare ställning
−Vi anser att gas är helt avgörande för omställningen till grön energi, av flera olika skäl. Företag som en gång behandlade gas som ett svagt alternativ blickar nu mot naturgas som en möjliggörare för övergång till hållbarhet, säger Carolina Wistén.

En anledning är att naturgasen är renast av de fossila bränslena och att det sker en stadig och succesiv övergång till helt förnybar biogas. Våra kunder som använder naturgas behöver kunna konvertera till förnybart i en takt som också är ekonomiskt hållbar. Det innebär att de kan konvertera stegvis till förnybart, säger Carolina Wistén. 

Komplement till förnybar energi

−Eftersom ingen kan bestämma när vinden ska blåsa eller när solen ska skina behövs en balansering med andra alternativ, och då är gasen allra bäst lämpad. Med endast förnybara källor skulle tillgången bli ojämn och man skulle behöva göra massiva investeringar i lagringslösningar och överföringssystem, vilket förr eller senare skulle drabba konsumenterna, säger Carolina Wistén.

Naturgas förenklar övergången

Gasinfrastrukturen gör det möjligt att gradvis öka mängden förnybar energi i systemet, utan att orsaka problem eller kräva nyinvesteringar. Ørsted erbjuder sina kunder olika affärsmodeller för en succesiv övergång. När all gas sedan är helt förnybar kommer den att vara en grundpelare för hållbara samhällen och för en cirkulär ekonomi. 
Carolina Wisten VD Orsted
Ørsted kommer att fortsätta leverera naturgas och biogas till svenska gaskunder. Samtidigt ligger vi i framkant när det gäller hållbarhetsfrågor och på den svenska marknaden undersöker vi möjligheterna för hur vi ytterligare kan bidra till en värld som helt och hållet drivs av grön energi.
Carolina Wistén, VD, Ørsted