Förhandlingar om nya koldioxidpriser driver upp gaspriset

Den senaste veckan har priset på gas gått upp på grund av viss orolighet på energimarknaden. Det beror inte minst på att Tyskland och Frankrike har meddelat att de jobbar på ett nytt förslag för prisreglering av koldioxid.
På EU-nivå pågår redan förhandlingar kring hur priset på koldioxid i fortsättningen ska beskattas och regleras. I förra veckan meddelade dock Tyskland och Frankrike att de parallellt med dessa förhandlingar jobbar på ett eget förslag, vilket troligen rör sig om mer drastiska förändringar än de på EU-nivå.
 
I dagsläget går det inte att säga huruvida dessa förändringar leder till att koldioxidpriset stiger eller sjunker framöver, och därmed inte hur det kommer att påverka priset på kol, olja och gas. Men vi ser just nu en viss nervositet kring förhandlingarna på marknaden, vilka lett till att priset på gas gått upp den senaste veckan.
 
Stängda kraftverk kan ge större efterfrågan på gas
Utöver förhandlingarna om koldioxid står flera franska kärnkraftverk och norska gasanläggningar just nu stängda för underhåll och inventering. Begränsningen i energiproduktion skulle även den kunna tvinga upp priserna på gas – men än så länge finns goda tillgångar på lager.
 
Underhållet i Norge var planerat, vilket inneburit att det inte påverkat gaspriset i någon större utsträckning. Det har funnits god tillgång på gas på marknaden för att kunna möta efterfrågan. Vi har dessutom sett stora gasleveranser från Ryssland och Norge – efter sommaren var vi uppe i rekordnivåer – och nya leveranser av LNG (flytande naturgas) har skeppats.
 
Än så länge har det därför inte varit något problem att också flera kärnkraftverk i Frankrike står stängda för inventering. 
 
Det som kan innebära svängningar i gaspriset är om arbetet drar ut på tiden, eftersom kallare tider framåt senhösten kan ge en ökad efterfrågan på gas, samtidigt som mer gas behövs för att kompensera för annan utebliven energi. Det skulle i så fall kunna leda till att gaspriset drivs upp. Faktum är att arbetet redan har försenats ett antal gånger. 
 
Hittills är det dock inget problem. Det finns fortfarande goda tillgångar på gas. Nu återstår att se hur stort gasbehovet blir om de franska kärnkraftverken behöver vara stängda ett tag till, och vad Tyskland och Frankrike presenterar för förslag.