Ny undersökning visar på starkt och globalt stöd för grön energi

Kol och olja utgör fortfarande de största energikällorna i världen. Det finns dock ett massivt stöd bland allmänheten för grön energi. Enligt en ny undersökning är människor positiva till en övergång till grön energi oavsett deras ålder, politiska inriktning, utbildning eller geografiska placering.
Stödet för grön energi är tydligt. I den största undersökningen som någonsin har genomförts om människors attityd till grön energi är 82 % positiva till en värld som helt och hållet baseras på grön energi. Detta stöd återfinns hos människor från alla åldersgrupper, utbildningsbakgrunder och länder som omfattades av undersökningen. Det som kanske förvånade mest var att det fanns ett starkt stöd oavsett politisk partitillhörighet. Green Energy Barometer som har genomförts av Edelman Intelligence baseras på intervjuer med över 26 000 människor i 13 länder.
Ørsted barometer

”Det finns all anledning att gå med full fart framåt” säger Henrik Poulsen, CEO, Ørsted:

”Vi befinner oss i en brytpunkt. Grön energi har blivit billigare än svart energi och den senaste Green Energy Barometer visar på ett kraftfullt stöd bland allmänheten för en övergång. Vi måste omvandla våra energisystem från svart till grön energi. Detta är vi skyldiga vår planet och våra framtida generationer. När det nu dessutom finns ett stöd i ekonomi och hos folk för en övergång till förnybar energi finns det ingen anledning att inte öka takten för omvandlingen.”

Sverige ger starkt stöd
Undersökningen visar att stödet för en övergång till förnybar energi uppgår till 80 % i Sverige.

”Sverige är ett av de nordeuropeiska länder som kommit längst med målsättningen att bli fossilfria, framför allt vad gäller grön el och skiftet från olja till naturgas och vidare även till biogas. Jag tror att vi kan visa vägen och inspirera andra länder i energitransformationen, men då krävs det att fler svenska företag ser affärsvärdet i att välja förnybar energi”, säger Carolina Wistén, VD, Ørsted Sverige.

Inte enbart en fråga om klimatförändringar – det här handlar även om ekonomisk tillväxt och jobbskapande
Oron över klimatförändringarna är en av de drivande faktorerna i stödet för grön energi. Hela 69 % av människorna världen över oroas över klimatförändringarnas påverkan. Stödet för förnybara energikällor har även sin förankring i en rad ekonomiska och sociala fördelar. Fler än sju av tio personer i undersökningen anser att en övergång till grön energi skulle leda till ökad ekonomisk tillväxt och nya jobb i deras respektive länder om de byggde ut sin infrastruktur för att producera mer grön energi.

 
Ørsted barometer
Ett handlingskraftigt energiföretag
Undersökningen har publicerats av energiföretaget Ørsted som har sitt huvudkontor i Danmark. Under de senaste tio åren har företaget gått från att vara ett av Europas mest kol- och oljeintensiva företag till att bli Europas grönaste energiföretag. Tack vare sina beslut att stoppa kolanvändningen, oljeförsäljningen och gasproduktionen samt bygga världens största vindkraftpark till havs är företaget idag djupt engagerat inom grön energi. Under de senaste sex åren har Ørsted bidragit till att minska kostnaderna för vindenergi till havs med 63 % och fram till 2023 kommer företaget att ha minskat sina kolutsläpp med 96 % jämfört med 2006.
 
Ørsted barometer
barometer gif

Ladda ner Green Energy Barometer

Läs mer detaljerat kring undersökningen och ladda ner undersökningen i sin helhet via länken nedan. Delta även i diskussionerna på sociala medier: #takegreenaction