Omställning och utveckling av kustsamhällen

Där vi etablerar oss utvecklar vi samhällen genom att investera i lokala anläggningar och skapa högkvalificerade arbetstillfällen. 


Exempel: En ny vision för Grimsby

Grimsby, på Englands östkust, var en gång världens största fiskehamn, men fick uppleva effekterna av efterindustriell nedgång när stadens basekonomi avtog. I samarbete med vindkraftsindustrin har kuststaden utvecklat en ny vision med inriktning på havsbaserad vindkraft.

Sedan vi öppnade vårt kontor i Grimsby hamn 2014 har våra investeringar, inklusive 10 miljoner pund för en expansion av vår anläggning för drift och underhåll (East Coast Hub), hjälpt till att blåsa nytt liv i hamnen. Den prisbelönta anläggningen, byggd av det lokala företaget Hobson och Porter, sysselsätter för närvarande över 370 människor. Det här är långsiktiga, högkvalificerade jobb som kommer att behövas under våra vindkraftsparkers 25-åriga livstid.

Titta gärna på videon för att höra mer om hur havsbaserad vindkraft hjälper till att utveckla Grimsby genom hållbar, grön tillväxt som kommer att fortsätta i många år.

Transforming Coastal Communities - Orsted's East Coast Hub Grimsby
Ørsteds drift- och underhållsanläggning i Grimsby.

Havsbaserad vindkraft har en nyckelroll för den gröna omställningen i Sverige och Europa