Hoganas AB

Kundcase Höganäs


Förbättrar både sin yttre och inre miljö med naturgas


Höganäs AB är världsledande inom tillverkning av metallpulver, som främst används till att pressa komponenter till fordonsindustrin. Även detaljer till hushållsartiklar och verktyg kan framställas med metallpulver. I produktionen används naturgas både som bränsle och råvara – vilket skapar värde i flera led.


Höganäs är ett anrikt industriföretag som är väl etablerat på en global marknad, med både försäljning och tillverkning över hela världen. Både huvudkontor och R&D finns fortfarande i Höganäs såväl som huvuddelen av produktionen. Redan i mitten av 80-talet, när naturgasledningen byggdes längs den svenska västkusten, valde företaget att satsa på naturgas.


Hoganas AB Magnus Pettersson

“Beslutet att använda naturgas var både affärsmässigt och miljömässigt. Man ville minska utsläppen och samtidigt ha ett konkurrenskraftigt pris på bränsle.”

– Magnus Pettersson, Energisamordnare, Höganäs

Renare, behagligare och lägre underhållskostnader


Kostnadsfördelarna var tydliga och utsläppen av NOx, partiklar och koldioxid minskade kraftigt. Man såg också stora fördelar för arbetsmiljön på anläggningen.
– Det blev betydligt renare och behagligare för våra medarbetare, och dessutom fick vi mindre slitage på utrustning och därmed lägre underhållskostnader. Även trafikmiljön förbättras av att lastbilar inte behöver köra hit med olja varje dag, säger Magnus Petterson.

Konkurrenskraftigt pris på naturgas


Höganäs har ett leveransavtal med Ørsted. Eftersom naturgas är en standardiserad råvara är det förutom ett konkurrenskraftigt pris även de mjuka värdena i form av service och väl fungerade administrativa rutiner som avgjort valet av leverantör.
– Samarbetet har genom åren varit framgångsrikt. Ørsted är en professionell motpart i diskussioner och ger snabb respons vid frågor. Allt fungerar smidigt och bra, säger Christina Hallberg, strategisk inköpare på Höganäs.


Fokus på hållbara lösningar


När det gäller hållbarhetsfrågor vill Höganäs vara en del av omställningen, och driver flera projekt med sikte på hållbara lösningar. Bland annat utvecklar man applikationer för att med hjälp av metallpulver kunna rena industriprocessvatten och förorenad mark. 
– Även när det gäller bränsle vill vi förstås ta ett steg vidare. I dag är naturgas best available technology enligt regelverk för tillverkning av järn och stål, men på sikt vill vi gå över till förnybara energikällor, gärna biogas. Det kräver en konkurrenskraft och försörjning som inte riktigt är på plats ännu, men vi hoppas att gasmarknaden ska hänga med in i framtiden, säger Magnus Petterson.

Höganäs ser en god efterfrågan på sina produkter och som marknadsledare satsar man på att utvidga användningsområdena för metallpulver.
– Det är mer intressant för oss än att försöka ta marknadsandelar från våra konkurrenter. Vi vidareutvecklar förstås inom våra starka områden men har även ett ständigt fokus på nya applikationer för vårt metallpulver, och gärna sådana som bidrar till en hållbar utveckling för samhället, säger Christina Hallberg.
två män arbetandes på en anläggning

naturgas

Naturgas - tryggt och effektivt

Naturgas ger betydligt mindre utsläpp än andra fossila bränslen och är driftsäkert och energieffektivt.