Låt oss skapa en värld som helt och hållet försörjs med grön energi

DONG Energy blir Ørsted

2016 gick till historien som det varmaste året någonsin. Koldioxidnivåerna i atmosfären har aldrig varit högre och havsnivåerna fortsätter att stiga. Klimatförändringarna går inte att förneka och förhållandena på vår jord förändras i en rasande takt.

Det är dags att agera och skapa en värld som helt och hållet försörjs med grön energi.
För tio år sedan påbörjade vi övergången till att bli ett grönt energibolag och lämna de fossila bränslena bakom oss. Sedan dess har vi minskat vår kolförbrukning med 73 % och tagit beslutet att fasa ut vår kolanvändning fullständigt före 2023. Vi har blivit en global ledare inom vindkraft med en marknadsandel på 25 % och försörjer för närvarande 9,5 miljoner människor. Vår ambition är att öka den siffran till 30 miljoner före 2025.

För att nå våra högt satta klimatmål och ligga i framkant har vi under 2017 ägnat oss åt att fasa ut vår olje- och gasutvinningsverksamhet, och kommer framöver att fokusera på förnybar energi. Vi fortsätter att leverera naturgas och biogas till våra kunder i Sverige till konkurrenskraftiga priser – den gas som levereras i dag kommer redan från olika källor som köps in via de internationella energibörserna.

Tack vare våra åtgärder har vi mer än halverat våra koldioxidutsläpp under de senaste tio åren och kommer att ha minskat dem med 96 % före 2023. Vårt mål är därför ännu ambitiösare än målen i Parisavtalet om klimatförändringar, som strävar efter att förhindra den globala medeltemperaturen från att öka med mer än 2°C.

Vår omvandling är så omfattande att vi till och med har blivit för gröna för att kunna behålla vårt namn. DONG står för Danish Oil and Natural Gas och det stämmer inte längre överens med vilka vi är och vilka vi strävar efter att vara.

Den 6 november blir vi Ørsted efter den danske forskaren Hans Christian Ørsted. För nästan 200 år sedan upptäckte Hans Christian Ørsted elektromagnetismen, som sedan har utgjort grunden för hur vi producerar energi idag.

Hans Christian Ørsteds banbrytande upptäckt drevs av hans nyfikenhet, engagemang och intresse för naturen. De egenskaperna är väsentliga för oss alla för att vi ska kunna fortsätta vår resa mot grön energi och lämna de fossila bränslena bakom oss.

Följ med oss på vår resa mot en grön framtid på Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram och YouTube.

Tillsammans kan vi göra skillnad.

Delta i samtalen: #takegreenaction

Vår gröna omställning

Vi säger adjö till kol 2023...

... och därmed farväl till CO2

från världens första till världens största vindkraftverk
total energiförsörjning