God tillgång på gas även när Tyrafältet renoveras

Renoveringsarbetet på det danska gasfältet Tyra har nu kommit så långt att produktionen stängts ner helt, fram till 2022. Välfyllda gaslager, ökad import och utbyggd biogas kommer dock att säkerställa tillgången på gas i Danmark och Sverige under perioden.
Gasfältet Tyra i danska Nordsjön har stått för 90 procent av Danmarks gasproduktion och även leverans av naturgas till det svenska gasnätet. På grund av sättningar i havsbottnen har anläggningen sjunkit fem meter under de senaste 30 åren, och omfattande renoveringar har påbörjats. Sedan förra månaden har produktionen upphört helt, och väntas inte återupptas med full kraft förrän i juli 2022. Vad får detta för konsekvenser för svenska gaskunder?

Var kommer gasen ifrån nu?

De danska naturgaslagren är mycket välfyllda, vilket möjliggör ett större uttag från dessa. Vad gäller gasimporten från Tyskland och andra delar av Europa så har den redan ökat, och kommer successivt att skalas upp ytterligare. En allt större del av bortfallet kommer också att kunna täckas av biogas i takt med att biogasanläggningar byggs ut och blir mer effektiva.

Kommer gasen att räcka till alla?

Ja, med god planering från alla parter kommer det att finnas tillräckligt med gas. När de danska gaslagringsanläggningarna är fyllda innehåller de nästan 0,8 miljarder kubikmeter gas, vilket motsvara 25 procent av det årliga gasbehovet i Danmark och Sverige. Tillsammans med ökad import från framför allt Tyskland kommer gasförsörjningen vara tryggad, även under perioder med låga temperaturer då behovet ökar. 

Hur påverkar detta gaspriset?

Som regel kommer priset i Danmark och Sverige att följa det marknadspris som gäller för resten av Europa. I perioder med toppbelastning, exempelvis vid låga temperaturer, kan det dock komma att stiga något, för att säkerställa försörjningen om systemet kommer under press. 

På Ørsted följer vi renoveringsarbetet på Tyrafältet och kommer att hålla dig som kund uppdaterad om läget på gasmarknaden och om gaspriset.

Läs mer om Tyra på Energinet.dk

Har du frågor om ditt energiavtal eller är du intresserad av att byta till förnybar energi?

Kontakta oss, så ser vi vad vi kan göra tillsammans för dig.