Återigen godkända för REDcert – som skapar värde för våra kunder

För tredje året i rad har vi klarat kraven för att få delar av vår biogas certifierad enligt REDcert EU. Den här certifieringen är viktig eftersom den kan hjälpa våra kunder att leva upp till sina hållbarhetsmål.
All biogas som Ørsted levererar är i grunden certifierad enligt danska EnergiNet, som ger ursprungsgarantier som säger att gasen är förnybar, men egentligen ingenting om hur hållbar den är.

– EnergiNet säger att biogasen är grön men inte hur grön den är, och det är här REDcert kommer in, säger Lars Olsson på Ørsted Sverige. 

Räknar in hela produktens livscykel


REDcert EU utgår från kraven i EUs förnybarhetsdirektiv, och har ett helhetsperspektiv i förhållande till gasens hållbarhetsegenskaper. 

– Här räknar man in produktens hela livscykel, exempelvis vilken mängd energi som gått åt i produktionen, vilka råvaror man använt, hur dessa transporterats, och liknande. Kort sagt hela vägen från avfallets ursprung till sista leverantören, fortsätter Lars Olsson.

Öppnar möjligheter för våra kunder


Ørsted vill vara en ledande grön aktör på den svenska gasmarknaden, och då är det en självklarhet för oss att leverera hållbarhetscertifierad biogas.

– Som del av hela produktens värdekedja är det viktigt för oss att certifiera vår hantering. Det går till så att en extern revisor kommer till oss och genomför en årlig granskning av alla våra rutiner och riktlinjer, och kontrollerar att vi lever upp till de krav som ställs.

REDcert innebär också en del konkreta fördelar för våra gaskunder på så vis att de kan dra nytta av REDcert i sin verksamhet och exempelvis få sina egna produkter hållbarhetscertifierade. Lars Olsson påpekar att detta är en viktig konkurrensfördel eftersom allt fler inköpare och konsumenter efterfrågar garantier kring hållbarhet. REDcert underlättar även företagens hållbarhetsredovisningar.

– Det är fortfarande ganska få kunder som känner till och efterfrågar detta, men vi räknar med att det kommer att öka framöver eftersom både EU och konsumenter kommer att ställa högre krav på nationer och tillverkande industrier att ställa om till hållbara alternativ. 

Om du väljer REDcert-certifierad biogas får du utförlig dokumentation från oss kring viktiga hållbarhetsaspekter som visar hur mycket biogasen har bidragit till minskade växthusgasutsläpp i förhållande till dess fossila motsvarighet. Dessa värden kan du lita på och dessutom jämföra med andra värden för att räkna ut exempelvis exakt hur mycket ni minskat era växthusgasutsläpp, vilket kan vara avgörande information för era kunder och andra intressenter.
 

Vill du veta mer om REDcert och vilka fördelar certifierad biogas kan ge just ert företag?  

Har du frågor om ditt energiavtal eller är du intresserad av att byta till förnybar energi?

Kontakta oss, så ser vi vad vi kan göra tillsammans för dig.