Hur framställs biogas?

Biogas är en förnybar gas som vi framställer genom att återanvända restprodukter och svinn. Organiskt avfall som annars skulle ha slängts tas tillvara och rötas på samma sätt som i naturens kretslopp – en cirkulär och hållbar process som gynnar alla.
Hur framställs egentligen biogas, och var kommer gasen ifrån?

Biogasen framställs genom att vi rötar och förädlar organiskt avfall så att vi får fram en gas. Vi samlar in restprodukter som matavfall, gödsel eller slakterirester från industri och lantbruk och tar tillvara på dessa i biogasanläggningar, där avfallet rötas.

Vid rötning bryts det organiska avfallet ned av mikroorganismer och genomgår en jäsningsprocess, då det bildas metan. Slutresultatet av rötningen blir biogas, men även biogödsel, en mycket ren och näringstät rötrest som kan användas som gödsel inom jordbruket. Det är alltså en dubbel vinst med rötningen.

För att biogasen ska få samma kvalitet och energiinnehåll som naturgas behöver den i ett sista steg “tvättas ren”. Det kallas för att den uppgraderas, och görs genom att vi bland annat avlägsnar koldioxid. Då ökar metaninnehållet i biogasen till minst 95 procent och det totala energiinnehållet blir högre. 

Den färdiga biogasen du köper är därför både ren, klimatvänlig och mycket effektiv som energislag. Här kan du läsa mer om hur dina koldioxidutsläpp minskar när du byter till biogas.

Precis som i naturen

Processen med att återanvända och röta spill och rester för att skapa energi går till på samma sätt som i naturen. Förbränningen av biogas tillför därför inte mer koldioxid till atmosfären än vad naturens egna processer gör och bidrar inte till växthuseffekten.

De minskade utsläppen är en av många anledningar till att allt fler företag i Sverige väljer biogasläs om de fem vanligaste anledningarna här.

Vad är skillnaden mellan hur biogas och naturgas framställs?

Precis som biogas kommer även naturgas ursprungligen från biologiskt nedbrytbara organiska material. Skillnaden är att det material som används till biogas hämtas från pågående processer och tillverkning ovanför jordskorpan och ständigt fylls på. 

Naturgasen kommer från organiskt material som bildats av gamla döda växter och djur för miljoner år sedan under jordskorpan. De resurserna fylls inte på, vilket innebär att de förr eller senare kommer att ta slut. 

Därmed är naturgasen inte förnybar som biogasen är, utan räknas som fossilt bränsle.

Naturgasen är dock fortfarande det renaste av alla fossila bränslen, med upp till 25 procent mindre koldioxidutsläpp än olja och 40 procent mindre koldioxidutsläpp än kol. Det har även betydligt lägre utsläpp av svavel, sot och tungmetaller.

Byta till biogas i tre steg

 

Är du nyfiken på biogas, eller intresserad av att byta från naturgas till biogas? 

Det är enkelt gjort. Hör av dig till oss, så berättar vi mer.