Viktigt skandinaviskt gasfält stängs tillfälligt

Den danska gasplattformen Tyra som i dag förser Sverige med naturgas stängs för renovering till och med år 2022. Det innebär att Sverige kommer att få sin naturgas från andra gasfält de närmaste åren.
Till en början såg det ut som om gasfältet Tyra helt skulle läggas ned, men efter utredningar beslutades det att plattformen i stället ska renoveras för att inom några år kunna leverera gas till den svenska och danska marknaden igen. Beslutet om renoveringen fattades 2017.

Tyrafältet i danska Nordsjön har stått för 90 procent av Danmarks gasproduktion och leveransen av naturgas till det svenska gasnätet. Anledningen till att plattformen ska renoveras är att sättningar i kalkstenen i havsbottnen fått anläggningen att sjunka drygt fem meter under de senaste 30 åren.

Nu har renoveringsprojektet inletts i form av en ceremoni vid en fabrik i Batam i Indonesien, där stora delar av de nya stålställningarna till plattformen ska tillverkas – drygt 36 000 ton stålstruktur.

Det innebär att Tyra stängs och att naturgasproduktionen vid anläggningen kommer att avta. Produktionen kommer att upphöra helt från och med 19 september 2019, vilket innebär att naturgasen i Sverige kommer att behöva importeras från annat håll för att säkerställa att tillgången på gas inte påverkas. Efter renoveringen beräknas Tyra tas i drift igen runt 1 juli 2022.
 

Renoveringen påverkar gasmarknaden i Sverige

I nuläget är det svårt att säga hur stängningen av Tyra kommer att påverka den svenska marknaden och gaspriset. Vi vet att Sverige nu kommer att importera naturgas framför allt från Tyskland och andra delar av Europa. Naturgasimporten från Tyskland har redan ökat och kommer att fortsätta öka successivt under 2019. Renoveringen kommer därmed inte att påverka tillgången på gas i Sverige men vi inväntar dock information om vilken effekt detta kan få på priset på naturgas. 

På Ørsted följer vi arbetet med Tyra och kommer att hålla dig som kund uppdaterad om läget på gasmarknaden och prisutvecklingen på naturgas i Sverige.
 

Har du frågor om Tyraprojektet, eller är du intresserad av att byta till biogas? Du är alltid välkommen att höra av dig till din kontaktperson på Ørsted, eller ringa oss på 040-627 07 50.

Kontakta oss

Har du frågor om ditt energiavtal eller är du intresserad av att byta till förnybar energi?

Kontakta oss, så ser vi vad vi kan göra tillsammans för dig.