Nya skattesatser för energi – detta gäller för 2020

Inför 2020 har skattesatserna och skattebefrielserna för olika typer av energi justerats. Här får du veta mer om hur de nya skatterna ser ut, och vad det innebär för dig som köper gas.

I Sverige betalar vi två typer av skatt på energi – energiskatt och koldioxidskatt. Dessa skatter används som styrmedel genom att skapa incitament för energieffektivisering och genom att göra det mer gynnsamt att välja hållbara bränslen.

För att skatterna ska vara aktuella och svara mot den rådande utvecklingen i samhället justeras de regelbundet. Det innebär att skatterna ser lite olika ut från år till år.

Här är skattesatserna för 2020

Under 2020 sker inga större förändringar i skattesatserna för uppvärmning med naturgas som energikälla. Energiskatten per 1000 m3 höjs med 17 kronor, men ligger kvar under tusenlappen. Koldioxidskatten höjs med 45 kronor. Du kan se hela tabellen hos Skatteverket här.

Skattesatser för uppvärmning:

Fr.o.m. år Energiskatt per 1000 m3 Koldioxidskatt
2015: 939 kr 2 409 kr
2016: 935 kr 2 399 kr
2017: 945 kr 2 424 kr
2018: 961 kr 2 465 kr
2019: 981 kr 2 516 kr
2020: 998 kr 2 561 kr

När det gäller skatteavdrag för olika användningsområden för naturgas, exempelvis industriell tillverkningsprocess och yrkesmässig växthusodling, kvarstår avdraget på 70 procent. För koldioxidskatten ligger avdraget kvar på noll. Du kan läsa mer om skatteavdragen hos Skatteverket.

 

Skatteavdrag för industriell tillverkningsprocess, yrkesmässig växthusodling etc:

Fr.o.m. år Energiskatt Koldioxidskatt
2015: 70% avdrag 40% avdrag
2016: 70% avdrag 20% avdrag
 2017: 70% avdrag 20% avdrag
2018: 70% avdrag 0% avdrag
2019: 70% avdrag 0% avdrag
2020: 70% avdrag 0% avdrag

Biogas helt befriad från koldioxidskatt och energiskatt

Biogasen fortsätter att vara helt befriad från både koldioxidskatt och energiskatt under 2020.

Under 2018 kom beskedet att statsstödet för biogas som används för uppvärmning och industri förlängs till och med år 2020, efter att EU-kommissionen godkänt Finansdepartementets ansökan om förlängning. Ørsted förespråkar en ytterligare förläggning med 10 år och uppmanar  Sverige att snarast skicka in en förlängning av statsstödsgodkännande till EU.

Du som i dag köper biogas betalar skatterna initialt, men ansöker om återbetalning hos Skatteverket. Här kan du läsa vår guide om hur du gör för att söka  tillbaka din inbetalade skatt för biogas via Skatteverket.se.


Har du frågor kring din skattesituation? Ring oss på 040-627 07 50 eller skicka ett mejl till
info@orsted.se

Är du nyfiken på biogas, eller intresserad av att byta från naturgas till biogas? 

Det är enkelt gjort. Hör av dig till oss, så berättar vi mer.