Optimism och goda exempel under Gasdagarna 2018

Världen är under press och en omställning till förnybart är nödvändig. Detta stod i fokus under Gasdagarna 2018, som präglades av en optimistisk syn på att det är möjligt att åstadkomma omställning. Ørsted Sveriges VD Carolina Wistén blev invald i styrelsen för Energigas Sverige, och berättar här vad hon tar med sig från dagarna.

− Det finns en stor vilja att ställa om inom såväl industrin som transportsektorn, och man har kommit olika långt på resan. Företagen behöver dock tydliga riktlinjer och långsiktiga spelregler för att klara omställningen. Därför är det extra värdefullt att flera politiker deltog i Gasdagarna, för att lära och förstå de utmaningar branschen står inför. Vi behöver också bli bättre på att berätta de goda historierna kring allt som redan i dag genomförs.

Under veckan kom också glädjande besked om att energiminister Ibrahim Baylan nu utsett Åsa Westlund, ordförande i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott, som utredare för att kartlägga hur biogasens nytta som resurs kan tas till vara på bästa sätt. Hon ska även presentera förslag på hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt stabila spelregler. Uppdraget ska redovisas senast den 3 juni 2019.

Gas spelar viktigt roll i omställningen
Efter ett par år med osäkerhet kring gasens roll i omställningen blev det tydligt att såväl aktörer på gasmarknaden som förbrukare och inte minst politiker ser att gasen spelar en oerhört viktig roll i omställningen – och detta gäller både naturgas och biogas.

− Omställningen till förnybara energikällor måste ske på ett säkert och stabilt sätt, och gas ger många fördelar som övergångslösning. Naturgas ger reducerade utsläpp och är ett lämpligt komplement till intermittenta energikällor. Samtidigt växer andelen förnybar biogas ständigt, säger Carolina Wistén.

Under Gasdagarna 2018 fick deltagarna även ta del av hur olika företag arbetar med omställningen. Exempelvis börjar man inom stålindustrin konvertera till gas istället för olja, och nästa steg blir biogas. Och Carlsberg är Sveriges första koldioxidneutrala bryggeri, med hjälp av egenproducerad biogas samt biogas från Ørsted.

− Det är mycket inspirerande att höra om de olika företagens resa och vilka utmaningar de har på vägen. Under vecka 23 läggs alla presentationer från föredragen ut här och där finns mycket intressant läsning som jag kan rekommendera till alla som vill veta mer.
 
Invald i styrelsen för Energigas Sverige
Under årets Gasdagar utsågs också en ny styrelse för Energigas Sverige, och Carolina Wistén var en av dem som nu valdes in.

− Jag ser mycket fram emot uppdraget att få vara med och bidra med min egen och Ørsteds erfarenhet och perspektiv kring gasbranschens möjligheter framåt.

 

Missa ingenting!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få uppdateringar och nyheter direkt till din inkorg