Överskott på gas kan sätta priserna i gungning

USA och Australien ökar sin försäljning av flytande naturgas på den internationella gasmarknaden, vilket förväntas påverka gaspriset i Europa.
Under de närmsta åren kommer USA och Australien att leverera stora volymer LNG, flytande naturgas, till världsmarknaden. Leveranserna har redan inletts – de första båttransporterna med LNG från USA nådde nyligen Europa via Portugal. Det innebär att gastillgångarna kommer att öka på den europeiska marknaden. Samtidigt förväntas efterfrågan vara relativt stabil, vilket ser ut att leda till ett överskott på gas på sikt.
 
Denna förändring i tillgång och efterfrågan riskerar att sätta gaspriset i gungning. Dock är det troligen ingenting som kommer att märkas av under det här kvartalet – det är en utveckling som sker under flera år. 
 
Fortsatt små rörelser inför sommaren
Hittills i år har gaspriserna hållits nere då de i stort sett har följt oljeprisutvecklingen. Så ser det ut att fortsätta den närmsta tiden, även om vi såg en viss prisuppgång under april månad.
 
Samtidigt påminner experter om att vi har haft två ovanligt milda vintrar i följd. Skulle det här vinterhalvåret bli kallare än normalt riskerar det att driva upp priserna under senare delen av 2016, oavsett tillgång och efterfrågan på marknaden.