Cirkulär ekonomi är framtidens affärsmodell

Allt har ett pris – och ett värde att ta tillvara. Nu väljer fler företag att jobba efter en cirkulär affärsmodell, som ökar kundnyttan och lönsamheten på ett hållbart vis. 
"För två år sedan bestämde vi oss för att implementera cirkulär strategi i vår vision och mission, då vi är helt övertygade om att företag som löser problemet med sinande naturresurser har en fördel på marknaden. Vi ser redan hur våra kunder tänker på resursaspekten och väljer att köpa av de företag som visar att de tar ansvar".
 
Så säger Frans van Houten, VD för det världsledande elektronikföretaget Philips, om cirkulär ekonomi. Tack vare den cirkulära affärsmodellen, har några av Philips kunder minskat sin totala energianvändning med 50-75 procent på två år. Det visade sig att kunderna var villiga att betala för mer hållbara och klimatvänliga produkter. Philips är inte ensamma, även IKEA, H&M och Uber har valt en mer cirkulär affärsmodell och nu följer företag över hela världen i deras spår.
 
Så vad är cirkulär ekonomi – och varför är det lönsamt?
 
Från sällanköp till långsiktig kundrelation
Den cirkulära affärsmodellen handlar om att ta tillvara och sätta ett värde på det som annars skulle ha slängts, genom att få produktionen och försäljningen att fungera som ett slutet kretslopp. Det gör man bland annat genom att återvinna material och skapa förnybara produkter som håller längre, vilket ger dem ett högre värde. 
 
Ytterligare ett exempel på cirkulär ekonomi är att erbjuda produkter som tjänster. 
 
"Istället för att kunden köper och konsumerar en produkt, hyr eller prenumererar kunden på den som en tjänst – kanske tillsammans med andra kunder – vilket bygger en långsiktig kundrelation", förklarar Olivia Seidova, senior affärsutvecklare på DONG Energy.
 
"För kunden innebär det en helhetslösning där underhåll och reparation ingår, samtidigt som produkten håller längre. Genom att dela på tjänsten med andra kunder kan kunden också spara pengar och minska sin miljöpåverkan". 
 
Ett exempel på helhetslösning är att kunden producerar sin egen energi. Överskottet kan delas med grannarna eller säljas vidare till andra kunder. I Kemira Kemis industripark i Helsingborg (Industry Park of Sweden), har tio företag med drygt 700 medarbetare lyckats skapa ett cirkulärt system i form av gemensam energianvändning. Hälften av energin som produceras i parken är egenproducerad, vilket sparar både resurser och pengar.
 
Sparar kostnader för energi och utsläpp
För producenten innebär den cirkulära modellen att tänka proaktivt och göra rätt från början, i stället för att i efterhand betala för miljöpåverkan, restprodukter och återvinning av giftiga produkter. Genom att använda förnybara material sparar man in kostnader för material, energi och koldioxidutsläpp. 
 
Ett exempel på att göra rätt från början är den svenska matproducenten Santa Maria som designar sina förpackningar så att de blir lättare att sopsortera och återvinna. För att minska förpackningsmaterialet har man bland annat bytt ut plasten runt sina Tortillabröd till en tunnare variant. Man har även valt att från och med 2018 använda 100 procent biogas som bränsle i sina ugnar, vilket är helt förnybart och minskar koldioxidutsläppen. Totalt har man halverat sina koldioxidutsläpp på bara några år.
 
Stabilare priser och starkare varumärken
Tack vare att man som företag gör medvetna val bygger man ett klimatvänligt varumärke. Man tar ansvar för miljön och kan hålla sitt kundlöfte om att vara ett miljömedvetet företag, får mindre avfall och säkrar på lång sikt verksamhetens – och planetens – överlevnad. 
 
"Ju mer resurser som tas tillvara och stannar inom företagets eget kretslopp, desto mindre känslig blir man för svängningar i råvarupriset på marknaden. Det gör det också lättare att sätta stabila priser, vilket skapar långsiktig och hållbar tillväxt", säger Olivia Seidova.
 
I slutändan handlar det dock mycket om att som företag sätta kunden i centrum. 
 
"Man gör det lättare för kunden att välja rätt och medvetet", säger Olivia Seidova.
 
Vill du veta mer om hur ditt företag kan bli mer cirkulärt? Kontakta oss eller läs mer om hur du kan byta till förnybar energi.