Återigen godkända för REDcert – som skapar värde för våra kunder

För tredje året i rad har vi klarat kraven för att få delar av vår biogas certifierad enligt REDcert EU. Den här certifieringen är viktig eftersom den kan hjälpa våra kunder att leva upp till sina hållbarhetsmål.

Vill du veta mer om REDcert och vilka fördelar certifierad biogas kan ge just ert företag?  

Har du frågor om ditt energiavtal eller är du intresserad av att byta till förnybar energi?

Kontakta oss, så ser vi vad vi kan göra tillsammans för dig.