Överskott på gas kan sätta priserna i gungning

USA och Australien ökar sin försäljning av flytande naturgas på den internationella gasmarknaden, vilket förväntas påverka gaspriset i Europa.