HSB Skåne

Med biogas kan vi nå våra klimatmål

De har solpaneler på taket och elcyklar för sina fastighetsskötare. Nu ställer HSB Skåne om till uppvärmning med 100 procent biogas för att kunna ta nästa steg i sitt klimatarbete.

Hur kan vi som fastighetsägare erbjuda våra hyresgäster ett grönare och mer energisnålt boende? Den frågan ställde sig HSB Skåne redan tidigt och satte upp höga mål för det interna klimatarbetet. Dels skulle energiförbrukningen i de 1.100 lägenheterna runtom i Skåne minskas, dels skulle det bli enklare för såväl hyresgäster som den egna personalen att själva göra skillnad.
Nu har man ställt om sin gasuppvärmning till 100 procent biogas från DONG Energy – ett beslut som innebär att koldioxidutsläppen minskar med runt 111 ton per år.
– HSB består av många föreningar. Ofta är vi de första som genomför en förändring, sedan följer de andra efter. Vi hoppas att vårt miljötänk ska skapa ringar på vattnet genom hela organisationen, säger Moa Mitchell, kommunikatör.

Målet: halverade utsläpp
Under de senaste åtta åren har HSB minskat sina utsläpp med nära 30 procent. För att minska energiförbrukningen i bostäderna har man bland annat installerat ny ventilation, satt in nya fönster och gjort tätare isoleringar. Fastighetsskötarna har fått elcyklar och på huvudkontorets tak har solpaneler monterats.

Med förnybar energi från biogas är det nu möjligt att nästa steg i arbetet med att minska koldioxidutsläppen.
– Energiförbrukningen är fortfarande vår största utmaning, men med biogas minskar vi våra utsläpp parallellt, säger Jörgen Svensson, HSB:s miljö- och kvalitetsexpert.

Redo för framtiden med biogas
Till år 2023 vill HSB halvera koldioxidutsläppen.

Bytet till biogas är en del i arbetet mot vårt långsiktiga mål: att alla delar i vår verksamhet ska drivas av förnybar energi.


Per Jönsson, energiexpert, HSB Skåne

Är du intresserad av att ställa om till biogas?

Läs mer via länken nedan eller kontakta oss på 040 - 627 07 50